Friday, February 26, 2010

Mukadimah

Sempena 75 Tahun Jubli Intan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, institut ini akan menganjurkan Seminar Serantau Pendidikan Guru Permulaan di Dewan Tun Fatimah, Institiut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu, Melaka pada 5 hingga 7 Mei 2010. Perasmian seminar ini akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr Zulkurnain bin Haji Awang, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia dan Perasmian Penutupan akan dilakukan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr Haili bin Dolhan, Rektor, Institut Pendidikan Guru Induk. Tema seminar ini bertajuk " Memperkasakan Pendidikan Guru Permulaan Abad ke-21"

Pengisian seminar melibatkan pembentangan 5 pembentang dari negara Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina dan Singapura tentang guru permulaan, 5 pembentang jemputan universiti (UM, UKM, USM, UPM dan UPSI) dan 30 pembentangan dari Institut Pendidikan Guru di seluruh negari termasuk Sabah dan Sarawak.

Dalam seminar ini juga pentandingan Inovasi Penyelidikan turut dijalankan melibatkan 28 IPG di negara ini.

Salam Seminar


Penganjur Urusetia Seminar Serantau Guru Permulaan
Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan
IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka

0 comments:

Post a Comment